مقالات

نمای کرتین وال یا لامل چیست ؟ _ نمای کرتین وال

نمای کرتین وال یا لامل چیست؟

نمای لامل یا کرتین وال، یکی از نماهای مدرن ساختمانی است که سازه‌ای خود ایستا دارد. وزن شیشه‌ها و بارهای انرژی از طریق لامل‌ها و شاسی‌های مربوطه انتقال می‌یابد و بر ساختمان تحمیل نمی‌شود.

ادامه مطلب »