بایگانی برچسب: سقف شیشه ای

درباره سقف شیشه ای اسکای لایت چه می دانید؟

سقف شیشه ای اسکای لایت

درباره سقف شیشه ای اسکای لایت( Sky Light) چه می دانید؟ بازگشت انسان به طبیعت می توان گفت تمدن بشر با کوشش انسان برای ارتباط با محیط طبیعی آغاز شد و واژه معماری طبیعی به طور آکادمیک در  اوایل قرن بیستم عنوان شد و مبانی و مفاهیمی برای آن تعریف گردید. لوئیس سالیوان یکی از […]